Utolsó frissítés: 2009-07-10

Önéletrajz


I. Személyi adatok:

Születési dátum/hely: 1969. október 5., Csíkszereda (Miercurea Ciuc), Hargita megye, Románia
Lakhely: 400342 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Gheorghe Dima u. 37/17., Románia
Munkahely: adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Taxonómiai és Ökológiai Tanszék, Kolozsvár
Családi állapot: férjezett
Telefon: +40-264-520326, +40-746-301306
E-mail: lujza1@yahoo.co.uk

II. Tanulmányok

 •  1983-1987: középiskola, csíkszeredai Matematika-Fizika Középiskola (jelenlegi Márton Áron Elméleti Líceum), biológia-kémia szak;
 • 1989-1994: egyetemi tanulmányok, kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem biológia szak magyar tagozat (5 éves képzés)
 • 1995-2001: nappali tagozatos doktori képzés, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Zoológia Tanszék, Taxonómia és Ökológia Doktori Program keretében (Kolozsvár, Románia). A Ph.D.-cím megszerzésére 2001 júniusában került sor Cum laude minősítéssel. A dolgozat címe: Cercetări asupra trichopterelor din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali (Vizsgálatok a Keleti Kárpátok középső részének tegzes-együttesein (Insecta, Trichoptera)). A dolgozat vezetője: dr. Nicolae Tomescu egyetemi tanár (BBTE).

III. Szakmai előrehaladás

 • 1994-1997: gyakornok, kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Kar Állattani Tanszék;
 • 1997-2000: tanársegéd, kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Kar Állattani Tanszék, majd Taxonómiai és Ökológiai Tanszék;
 • 2000- ...: egyetemi adjunktus, kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Kar, Taxonómiai és Ökológiai Tanszék.

IV. Kutatási terület: vízi rovarok taxonómiája, filogeográfia, patakökológia, iszapszúnyog faunisztika             

V. Kutatási tevékenység (résztvétel kutatási programokban)

 • 1994-1995: A „Körös folyók ökológiai állapota” kutatási program résztvevője, Heinrich Böll Alapítvány – Pro Európa Liga Marosvásárhely, Németország – Románia, programvezető dr. Sárkány-Kiss Endre (Ökológiai és Genetikai Tanszék, BBTE, Kolozsvár)
 • 1995-1997: A „Tordai es Túri Hasadék, a Szkerice-Bélavára és a Meleg Szamos völgy természetvédelmi területek” kutatási program (M.E.N., M.E.C.) résztvevője, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, programvezető dr. Nicolae Tomescu (Zoológia Tanszék, BBTE, Kolozsvár)
 • 1996: A „Szamos folyó II” kutatási program résztvevője, Heinrich Böll Alapítvány – Pro Európa Liga Marosvásárhely, Németország – Románia, programvezető dr. Sárkány-Kiss Endre (Ökológiai és Genetikai Tanszék, BBTE, Kolozsvár)
 • 1997:  „Növény és állatttársulások felmérése Podsága környékén” kutatási program (M.E.N., M.E.C., 68/437/1997) résztvevője, programvezető dr. Nicolae Tomescu (Zoológia Tanszék, BBTE, Kolozsvár)
 • 1998:  „Növény és állatttársulások felmérése a Meleg Szamos forrásvidékének környékén: Ponor Ék” kutatási program (M.E.N., M.E.C., 22/84/1998) résztvevője, programvezető dr. Nicolae Tomescu (Zoológia Tanszék, BBTE, Kolozsvár).
 • 1998: A „A Szamosbazár környékének növény- és állattársulásai” kutatási program (M.E.N., M.E.C. 17/128/1998) résztvevője, programvezető dr. Nicolae Tomescu (Zoológia Tanszék, BBTE, Kolozsvár).
 • 1999: A „Javaslatok az általános iskolai biológiai oktatás módszertanának javítására – egy átfogó programterv kidolgozása” program vezetője, támogató Soros Alapítvány egy nyílt társadalomért, Iaşi, Románia.
 • 2000-2003: „Az aranyfeldolgozás során észlelt cianid-szivárgások kockázatának felmérése Közép-Ázsia és Közép-Európa környezeti állapotára felmérése (altéma: A folyó ökoszisztéma károsodásának felmérése, a szennyező anyagok útja a táplálékhálózatban és az életciklusban)” program (Inco Copernicus Project ICA2-1999-10065) résztvevője, programvezető dr. Sárkány Kiss Endre (Ökológiai és Genetikai Tanszék, BBTE, Kolozsvár)
 • 2000: A „A Szamos-hátság növény- és állattársulásainak femérése: Szamos-dombság és Dézs környéke” kutatási program (M.E.N., M.E.C., 52/379/2000) résztvevője, programvezető dr. Nicolae Tomescu (Zoológia Tanszék, BBTE, Kolozsvár)
 • 2001-2002: „Erdélyi folyószakaszok szennyezettségi foka és a vízi szervezetek tűrőképessége közti összefüggések tanulmányozása a rehabilitációs lehetőségek szempontjából” program vezetője, támogató Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézet, Kolozsvár.
 • 2001-2002: „A Valábi Fenék-rétláp természetvédelmi terület kijelölése és gondnokságának megalapozása” program résztvevője, programvezető Macalik Kunigunda (Ökológiai és Genetikai Tanszék, BBTE, Kolozsvár), támogató Polgártárs Alapítvány, Csíkszereda.
 • 2002-2003: „Reliktum jellegű vizes élőhelyek Tipulomorpha együtteseinek biodiversitása és bioindikációs szerepének vizsgálata a Keleti Kárpátok őslápjai esetében” kutatási program vezetője, támogató Arany János Alapítvány, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
 • 2003: „A számítógépes adatnyilvántartás és feldolgozás jelentősége a élőhelyminősítési tevékenységben két reprezentatív állatcsoport példáján” kutatási program vezetője, támogató Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézet, Kolozsvár.
 • 2003: „Természetes élőhelyek állapotának felmérése az Aranyos völgyében” (M.E.N., M.E.C.), kutatási program résztvevője BBTE, Taxonómiai és Ökológiai Tanszék, programvezető dr. Alexandru Crişan (Taxonómiai és Ökológiai Tanszék, BBTE, Kolozsvár).
 • 2003: „Endémikus és ritka fajok felmérése az Aranyos völgyében” kutatási program (M.E.N., M.E.C.) résztvevője, programvezető dr. Ioan Coroiu (Taxonómiai és Ökológiai Tanszék, BBTE, Kolozsvár).
 • 2004: „Az Ecsedi láp, Vlastinescu, Tăul lui Dumitru, Poiana printre brazi, Hoteni, Iezerul Mare, Chendroaie, Lacul Morărenilor, Tăul Negru természetvédelmi területek állapotának felmérése és a restauráció lehetőségei” alprogram, „One Europe More Nature” program résztvevője (8W006.1/2004), programvezető Szántó László (WWF Románia).
 • 2004-2006: „Az Aranyos völgyben beálló minőségi változások az emberi tevékenység hatása nyomán” kutatási program (MENER 515/2004) résztvevője, programvezető dr. Sárkány Kiss Endre (Taxonómia és Ökológia Tanszék, BBTE, Kolozsvár).
 • 2005-2008: „A Szamos folyó medencéjének minőségi jellemzésére kialakítható komplex ökológiai felmérési és biomonitorozási eljárások kialakítása” kutatási program (CEEX, PC-D06-PT25-293) résztvevője, programvezető dr. Sárkány Kiss Endre (Taxonómiai és Ökológiai Tanszék, BBTE, Kolozsvár).
 • 2006-2008: „A Romániai Kárpátok: fajképződési centrum vagy barrier a posztglaciális speciációs és izolációs folyamatokban egyes rovarcsoportok esetében, morfometriai és molekuláris bizonyítékok kutatási program” (C.N.C.S.I.S. 31/1342) vezetője (Taxonómiai és Ökológiai Tanszék, BBTE, Kolozsvár).
 • 2007-2008: „Kiemelten fontos rovarfajok taxonómiai, ökológiai és genetikai vizsgálatai, különös tekintettel élőhelyeikre”  kutatási program résztvevője (C.N.C.S.I.S. 26/1445), programvezető dr. Rákosy László (Taxonómia és Ökológia Tanszék, BBTE, Kolozsvár).
 • 2007-2009: „Egyes rovarcsoportok izolációs és fajképződési mechanizmusainak vizsgálata a Kárpátokban” kutatási program (CEEX/552) résztvevője, programvezető dr. Rákosy László (Taxonómiai és Ökológiai Tanszék, BBTE, Kolozsvár).

 VI. Oktatási tevékenység

A BBTE (Kolozsvár) Biológia és Geológia Kar Taxonómiai és Ökológiai Tanszéke keretében jelenleg oktatott tantárgyak:

 • Gerinctelen állattan előadás és gyakorlat (alapképzés, kötelező, 1. félév)
 • Biogeográfia előadás és szeminárium (alapképzés, kötelező, 4. félév)
 • A biológiai vízminősítés alapjai előadás (magiszteri szak, kötelező, 1. félév)
 • Európa növény- és állatföldrajza szeminárium (magiszteri szak, kötelező, 2 félév)

VII. Szakmai elismerések (jelentős ösztöndíjak, tudományos kitüntetések)

Jelentős ösztöndíjak

 • 2007 február: NL-TAF 2437, Synthesys EU FP6 kutatási ösztöndíj, Institute of Taxonomic Zoology, Department of Entomology, Amszterdam, Hollandia
 • 2007 október: AT-TAF 3672, Synthesys EU FP6 kutatási ösztöndíj, Bécsi Természettudományi Múzeum (NHMW), Bécs, Ausztria

VIII. Jelentős tudományos eredmények

Tudományra új fajok:

 • Pedicia (Crunobia) apusenica Ujvarosi et Stary, 2003
 • Idiocera (Euptilostena) paulsi Stary et Ujvarosi, 2005

IX. Tagság szakmai egyesületekben, tudományos folyóiratok szerkesztőségében

Egyesületek:

 • Román Lepkészegyesület (Kolozsvár)
 • Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) – köztestületi tag
 • Apáthy István Egyesület (Kolozsvár)
 • Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár)
 • Magyar Rovartani Társaság (Budapest)

Folyóiratok:

 • 2002-.... Trichopteron. Bulletin of the Trichopterological Section of the Polish Entomological Society folyóirat szakmai referense
 • 2008-....: a Buletin de Informare Entomologică folyóirat szakmai referense, kiadja a Román Lepkészegyesület (Kolozsvár)

X. Nyelvismeret

 • magyar – anyanyelv
 • román – felsőfok
 • angol – középfok
 • német – alapfok